Sukukokous 2015

TUORINIEMEN SUKUSEURA RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
Aika: 4.7.2015 klo 14.
Paikka: Ikosen koulu, Pyhäjärventie 4, 86800 Pyhäsalmi

Asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
8. Päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
– Sukuseuran vaakunasta päättäminen
– Sukukirjaprojektin tilanne
12. Kokouksen päättäminen

Hallitus

Kokouskutsun liitteet julkaistaan piakkoin pdf-tiedostona.